top of page

Návrat k normálnímu sportování bude trvat skoro jeden rok, shoduje se české sportovní prostředí

Updated: Apr 28, 2021


Je to už skoro více než jeden rok, co se až na výjimky zastavil český sport. Návrat do normálu ale nenastane s uvolněním restriktivních opatření – bude trvat další rok a zdaleka není jisté, že se během této doby podaří vyřešit škody, které zastavení sportu přineslo. To vyplývá z jedinečného průzkumu nově vzniklé iniciativy SPORT 2.0, která si klade za cíl pomoci českému sportu snížit dopady pandemie COVID-19 a v dlouhodobém horizontu také nabídnout možnosti strategického směřování českého sportu a tělesné výchovy obecně.


Výzkum realizovala iniciativa SPORT 2.0 metodou online dotazníku na vzorku 1205 respondentů z řad trenérů a činovníků sportovních klubů a tělovýchovných jednot, a to ze všech krajů České republiky. Své odpovědi poskytli také představitelé sportovních asociací, svazů, unií, federací a resortních sportovních složek. Mezi respondenty jsou též zástupci školských zařízení či obchodních společností působících v oblasti sportu. S distribucí dotazníku pomohl také Český olympijský výbor.


Situace je alarmující, zejména u dětí

Za nejvýznamnější negativní dopady pandemie Covid-19 působící na sportovní organizace považují respondenti skutečnost, že se sport a pravidelný pohyb se vytratili z každodenního vzorce chování dětí. Absence tréninků a soutěží způsobila nespornou ztrátu zájmu o organizovaný sport, uzavření dětí v „online bublině“ a zdokumentovaný nárůst obezity.


"Kolik členů, především v dětských kategoriích, se vrátí do tréninkového procesu? Jak se vyrovnat s propadem členské základny? Jak znovu motivovat rok nic nedělající děti s vybudovanou závislostí na mobilech, tabletech a TV k pohybu a sportování?", ptá se jeden z respondentů výzkumu a poukazuje tak na zásadní obavy sportovních organizací.


Respondenti dále dominantně uváděli jako další negativní dopady pandemie na sportovní prostředí také sociální škody, způsobené narušením společenských vazeb vytvořených pravidelným sportováním.

Řešení vidí respondenti v obnovení vztahu ke sportu ve školách. Kromě navýšení hodin tělesného výchovy a vytvoření její jednotné koncepce apelují také na posílení sportovních kroužků na školách.


Největší výzva?

Pandemie ale také zvýraznila dlouhodobé problémy, se kterými se potýká český sport. Respondenti dnes silněji, než kdy jindy vnímají chybějící dlouhodobou vizi a koncepci českého sportu a s tím související potřebu efektivnějšího rozdělování veřejných prostředků ve sportu. Mluví ale také o soukromém financování sportu, např. systematické podpoře pravidelného pohybu z preventivních fondů zdravotních pojišťoven či zlepšení podmínek pro financování sportu sponzory.

„Výsledky z realizovaného průzkumu, jež jsou již nyní k dispozici na www.pohybjereseni.cz, budou iniciativou SPORT 2.0 využity pro definování klíčových oblastí, kterým se budou věnovat experti zapojení do řešení v rámci nově vzniklé odborné platformy. Ta sdružuje dobrovolníky napříč sportovními odvětvími a profesemi. Výstupem budou návrhy, jak mohou sportovní organizace čelit výzvám a hrozbám, které na české sportovní prostředí dle průzkumu čekají a jeho zástupci se jich nejvíce obávají“, uvedl za iniciativu SPORT 2.0 její zakládající člen Tomáš Křivda.

O iniciativě SPORT 2.0

Iniciativa SPORT 2.0 propojuje nejvýznamnější osobnosti českého sportu a tělovýchovy, marketéry, experty na komunikaci, psychology, lékaře, manažery a funkcionáře a ze všech poskládat fungující tým dobrovolníků, kteří budou společně hledat nejlepší možné cesty k řešení stávajících i budoucích problémů a nabídnou své znalosti a zkušenosti ve prospěch strategického směřování této velmi důležité oblasti nejen našeho individuálního, ale i spolkového života.


Iniciativa SPORT 2.0 je otevřenou platformou, do které se může zapojit kdokoli, komu není lhostejný stav českého sportu a tělovýchovy a kdo je ochoten nabídnout svůj čas a znalosti v jeho prospěch.


Registrace je možná na https://www.pohybjereseni.cz/zapojit-se.


Více o výzkumu naleznete v přiloženém dokumentu:

Výzvy českého sportu 2021-2
.pdf
Download PDF • 430KB


400 views0 comments
bottom of page