top of page
pohybjereseni6.jpg
Line separator

O INICIATIVĚ

NAŠE MISE

A VIZE.

Není nám lhostejné, jakou jizvu zanechá pandemie COVID-19 na nás všech. Sport a pohyb je nedílnou součástí našich životů. Právě proto vzniká iniciativa Sport 2.0, která má ambici pomoci českému sportu snížit dopady pandemie COVID-19 a v dlouhodobém horizontu nabídnout možnosti strategického směřování českého sportu a tělesné výchovy obecně. 
 

V nejbližších týdnech a měsících budeme řešit, kolik dětí se vrátí ke sportování a kolik se naopak zařadí do kolonky „obézní“. Kolik menších klubů pro nedostatek dětí, dospělých členů nebo trenérů skončí? Jakým finančním problémům budou čelit? Otázek a problémů, pro které je nutné najít řešení, je takřka nekonečné množství. 

České tělovýchově a sportu chybí dlouhodobá strategie a současná krize jeho problémy ještě prohloubí. Naším cílem je propojit nejvýznamnější osobnosti českého sportu a tělovýchovy, marketéry, experty na komunikaci, psychology, lékaře, manažery a funkcionáře a ze všech poskládat fungující tým dobrovolníků, kteří budou společně hledat nejlepší možné cesty k řešení stávajících i budoucích problémů a nabídnou své znalosti a zkušenosti ve prospěch strategického směřování této velmi důležité oblasti nejen našeho individuálního, ale i spolkového života. 

Následně chceme být zdrojem inspirace, motivace a strategického přístupu v souvislostech. Výstupy zapojených expertů budou k dispozici všem, kdo mají zájem podílet se na rozvoji českého sportu a tělesné výchovy a sami chtějí nabízená doporučení a vzorové příklady využívat. Od menších spolků a klubů, jejichž zástupci budou hledat odpověď na to, jak naplnit mládežnický tým a motivovat děti zpátky k pravidelným tréninkům, přes samosprávu řešící infrastrukturu a podporu spolkového života pro své obyvatele, až po zastřešující sportovní organizace, Národní sportovní agenturu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jež by měly určovat dlouhodobou strategii sportovního odvětví v České republice.

bottom of page