top of page
stadium-seats-1509563709XnI.jpg
Line separator

OTÁZKY

A ODPOVĚDI

Za nic se neschováváme. Jde nám pouze o strategické směřování českého sportu a tělesné výchovy. Zajímá-li vás něco dalšího, ozvěte se nám.

OBECNÉ OTÁZKY.

Jaký je smysl iniciativy?

Není nám lhostejné, jakou jizvu zanechá pandemie COVID-19 na nás všech. Sport a pohyb je nedílnou součástí našich životů. Máme ambici pomoci českému sportu snížit dopady pandemie COVID-19 a v dlouhodobém horizontu nabídnout možnosti strategického směřování českého sportu a tělesné výchovy obecně.

Je iniciativa apolitická?

Naprosto. Iniciativa vzniká tzv. odspodu, tedy propojením konkrétních osob dlouhodobě činných ve sportovním prostředí, nikoli organizací či svazů. Chceme být otevřeni diskusi se všemi, kdo o naše zkušenosti a znalosti budou mít zájem a budou je chtít využít ve prospěch sportu a aktivního sportovního vyžití v České republice. 

Jak jsou odměňováni ti, kdo vám s tím pomáhají?

Iniciativa SPORT 2.0 je zcela postavena na dobrovolnosti všech zapojených, tedy bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

Jak chcete stanovených cílů dosáhnout?

Zapojením expertů napříč sportovním prostředí ale i mimo něj. Chceme podpořit sdílení zkušeností, případových studií a nápadů napříč sportem a tělovýchovou.

Jaké jsou vaše cíle?

Naším cílem je propojit nejvýznamnější osobnosti českého sportu a tělovýchovy, marketéry, experty na komunikaci, psychology, lékaře, manažery a funkcionáře a ze všech poskládat fungující tým dobrovolníků, kteří budou společně hledat nejlepší možné cesty k řešení problémů českého sportu. 
 

Výstupy zapojených expertů budou k dispozici všem, kdo mají zájem podílet se na rozvoji českého sportu a tělesné výchovy a sami chtějí nabízená doporučení a vzorové příklady využívat. Od menších spolků a klubů, jejichž zástupci budou hledat odpověď na to, jak naplnit mládežnický tým a motivovat děti zpátky k pravidelným tréninkům, přes samosprávu řešící infrastrukturu a podporu spolkového života pro své obyvatele, až po zastřešující sportovní organizace, Národní sportovní agenturu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jež by měly určovat dlouhodobou strategii sportovního odvětví v České republice. 

Komu je iniciativa určena?

Zapojit se může kdokoliv, kdo má cokoliv společného se sportem, sportovní spolkovou činností či tělesnou výchovou. Každý má možnost s námi sdílet své problémy či výzvy, kterým čelí. Každý může nabídnout svůj čas a znalosti a být přizván k řešení konkrétních témat. Každý může využít naše doporučení a návrhy k jednotlivým tématům, kterým se budeme věnovat.

Jaká bude podoba výstupů a jak se k nim bude možné dostat?

Kdo za iniciativou stojí?

Úvodní impuls vzešel od čtyř bývalých studentů oboru sportovního managementu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kteří spolupracovali na různých sportovních projektech. K této čtveřici ve složení Tomáš Křivda, Zdeněk Rak, Svatopluk Smysl a Vojtěch Šišma (vždy odkaz na LinkedIn?) se brzy přidali Jan Šíma a Josef Voráček z katedry Managementu sportu FTVS UK, které následovali Jan Chrudimský z FTVS UK, Filip Šuman či Tomáš Janča. Všechny uvedené i další zapojené spojuje láska ke sportu, který dříve aktivně provozovali nebo dokonce stále provozují či v něm profesně působí.

Kdo iniciativu platí?

Nikdo. Veškeré aktivity probíhají čistě na dobrovolnické bázi s naprosto minimálními náklady, které jsou hrazeny z vlastních zdrojů zapojených osob.

Takových iniciativ tady již bylo - v čem je tato jiná?

Ve sportu příliš mnoho podobných iniciativ zatím nevzniklo. Věříme, že propojením manažerů, marketérů, expertů na komunikaci a dalších osobností českého sportu napříč sportovními odvětvími vertikálně i horizontálně vytvoříme různorodou komunitu, jež bude schopna vést odbornou diskuzi, ze které vyjdou konkrétní řešení stejně jako komplexní strategické návrhy.

Dle obsáhlosti tématu vždy připravíme strukturovaný dokument, prezentaci či jinou formu výstupu, kterou zveřejníme na webu SPORT 2.0 a budeme ji také šířit prostřednictvím oborových webů a fór, sociálních sítí či oborových médií.

JAK SE STÁT SOUČÁSTÍ INICIATIVY?

Jak se mohu zapojit?

Aktivně. A co to znamená? Jestli se podílíte na organizaci sportovní činnosti a čelíte novým výzvám či problémům, můžete je s námi sdílet a my je zařadíme do naší databáze k řešení. Stejně tak můžete sdílet svou povedenou aktivitu či akci, která měla úspěch ať už lokálně či v národním měřítku.

Kolik bych tomu musel věnovat času?

Každý věnuje tolik času, kolik bude moci a je ochoten. Reálně půjde o jednotky až nižší desítky hodin měsíčně dle rozsahu a množství témat, kterým se budete chtít v rámci SPORT 2.0 věnovat. Stále však jde o dobrovolnickou činnost, tudíž můžete dopředu oznámit, že v konkrétním období budete pro SPORT 2.0 k dispozici méně času.

bottom of page